Varna för innovatören eller fortsatt bidrag?

Fråga: Det finns en Sûfî som gör vissa innovationer. Den här mannen bidrar dock med välgörenhet. Om man fördömer honom för hans innovationer och varnar människorna för honom, drar han in välgörenheten. Jag vet inte vad man skall göra…

Svar: Påverkar den här mannen andra människor?

Frågeställare: Ja, han kallar till sin innovation.

Ibn ´Uthaymîn: Vad är värre? Fattigdom eller villfarelse?

Frågeställare: Villfarelse.

Ibn ´Uthaymîn: Villfarelse är allvarligare. Om den här personen kallar till sin innovation och påverkar, måste hans tillstånd klargöras och det måste varnas för honom. Om han drar in bistånden, berövar han endast sig själv. Det är omöjligt att låta honom vilseleda människorna för lite pengars skull.