Varna för avskummet

Fråga: Idag ger många utslag utan kunskap eller behörighet. Det finns lekmän och nya studenter som accepterar deras uttalanden. Vad råder ni?

Svar: Vi skall låta dem vara. Vi skall inte ta efter dem. Vi skall också varna för dem. Om vi vet att någon är på det viset, varnar vi för honom. Idag finns hemsidor och andra prövningar som består av mycket avskum; folk som ger utslag, tillåter det förbjudna och förbjuder det tillåtna. Det finns mycket avskum på dessa hemsidor, kanaler och nätverk. Det är en prövning som uppstår innan Domedagen. Människan är skyldig att undvika dem, varna för dem och hålla sig borta från dem. Hon skall inte luras av det som sänds där.