Varna för al-Burdah

Fråga: Vad är domen för den som säger att han avsiktligt ber om nåd för al-Bûsayrî, författaren till ”al-Burdah”1, och att hans poesi består både av vacker poesi och hednisk poesi?

Svar: Det räcker att det finns hednisk poesi. Det förstör det vackra. Inget vackert förblir med avguderiet. Hur kan du be om nåd för honom? Tig om honom. Be varken för honom eller mot honom. Låt honom vara. Allâh har inte förpliktigat dig med det. Dock skall du varna för ”al-Burdah” och klargöra vilken ondska och vilket avguderi boken består av. Varna dessa lurade människor som är förtjusta i den.