Varmt eller kallt vatten till tvagning?

´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

al-Bid´ah, sid. 16

Exempel på reningsrelaterade innovationer hör att en person som har tillgång till varmt vatten väljer att två sig med iskallt vatten i tid av kyla. Han lämnar varmt vatten till förmån för en svårighet och tvår sig med iskallt vatten. Härmed misshandlar sig själv och berövar sig själv sin rätt. Inte heller kan personen argumentera med hadîthen:

Korrekt tvagning i tid av svårigheter, fotsteg till moskéer och inväntning av en bön efter en annan, tvättar verkligen bort synder.”1

Hadîthen handlar om en person som saknar tillgång till varmvatten, kämpar mot sig själv och tvår sig med kallt vatten.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (191).