Världsliga samtalsämnen i moskén

Fråga: Vad är domen för att tala med vänner eller släktingar i moskén innan bönen eller efter bönen liksom att hälsa på dem, fråga dem om deras hälsa och tillstånd och bjuda hem dem?

Svar: Att tala med bröder och vänner i moskén om jordiska ting är – om Allâh vill – harmlöst så länge det är kortfattat. Det är dock föraktfullt att tala mycket om jordiska ting i moskén. Syftet med moskén är att man skall påminna sig om Allâh i den, läsa Qur’ânen, be de fem obligatoriska bönerna och andra goda handlingar såsom frivilliga böner, i´tikâf och studiecirklar. Det är föraktfullt att bruka moskéerna till jordiska samtalsämnen. Det är som sagt harmlöst om talet är kortfattat och behövligt i samband med hälsning på en broder och fråga om hans och hans barns tillstånd och dylikt eller något världsligt ämne förutsatt att det inte blir utdraget.