Världens nyttigaste broder

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/198)

Allâh (´azza wa djall) berättade att Mûsâ (´alayhis-salâm) sade:

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي

… och ge mig som medhjälpare en av de mina, Hârûn, min broder.”1

Även här bad Mûsâ (´alayhis-salâm) om något som var bortom hans makt, nämligen få sin broder Hârûn till medhjälpare. ath-Thawrî rapporterade från Abû Sa´îd, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:

Där och då blev Hârûn profet – samtidigt som Mûsâ (´alayhimâs-salâm).”

Ibn Abî Hâtim återberättade med en berättarkedja från ´Urwah som sade:

I samband med en ´Umrah slog ´Â’ishah läger bland en grupp beduiner där hon hörde en man fråga: ”Vilken broder har gagnat sin broder mest i jordelivet?” De sade: ”Vet ej.” Han sade: ”Vid Allâh! Jag vet!” ´Â’ishah sade: ”Jag tänkte för mig själv hur han kunde svära vid Allâh på vilken broder som har gagnat sin broder mest i jordelivet.” Mannen sade: ”Det var Mûsâ när han bad om sin broders profetskap.” Jag sade: ”Vid Allâh! Du har rätt!”

120:29-30