Världens första avguderi

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (44)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Avgudadyrkarna är tvungna att trotsa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud och praktisera hans förbud. Satan lurar dem och intalar dem att deras handling innebär högaktning av lärda och rättfördiga människors gravar; ju mer ni högaktar dem och överdriver med dem desto närmare är ni dem och mer avlägsna deras fiender. Vid Allâh! Exakt samma tvivel gav han till dyrkarna av Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq och Nasr. Exakt samma tvivel gav han till de forna dyrkarna av statyer. Och exakt samma tvivel kommer han fortsätta att ge fram till Domedagen.”1

När Nûh (´alayhis-salâm) förbjöd sitt folk överdriva med rättfärdiga människor, vägrade folket att lyda och sade istället:

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq eller Nasr!”2

Så hette Nûhs samfunds rättfärdiga män. När de hade dött, började människorna stå hängivet vid deras gravar och be dem om medling inför Allâh. Därmed var avguderiet i världen ett faktum. Då sändes Nûh (´alayhis-salâm) till dem för att förbjuda dem detta avguderi varvid deras svar var:

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq eller Nasr!”

Efter deras död började människorna förhålla sig överdrivet till dem, eftersträva välsignelse från deras gravar och bruka dem för att komma närmare Allâh. Därtill rådde de varandra att varken överge sitt avguderi eller lyda Nûh (´alayhis-salâm).

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/139).

271:23