Varken uppkommen eller evig

En grupp, däribland Dâwûd adh-Dhâhirî och hans meningsfränder, sade att Qur’ânen är uppkommen (محدث)1 varvid Imâm Ahmad beskyllde dem för innovation och fördömde dem. Han vidhöll att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal och från Allâhs kunskap. Den som sade att den är skapad beskyllde han för otro, den som sade att den är uppkommen beskyllde han för innovation och den som sade att hans uttal av Qur’ânen är oskapat beskyllde han också för otro.

Och varken han eller någon annan från Salaf har sagt att Qur’ânen är evig (قديم). Ingen har uttalat sig på det viset. Att beskriva Qur’ânen som evig är nytt och innovativt. Likaså är det innovativt att säga att Qur’ânen är uppkommen.