Varken uppe eller nere – de vilsnas Tawhîd

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Tawhîd innefattas av att Allâhs fullkomliga egenskaper bekräftas och på så sätt förtjänar Han att lovas. Det innefattas även av att Hans handlingar bekräftas och på så sätt fastställs det att det är Han som är Givaren. Likaså innefattas det av att Hans förmåga, vilja, förfogande, ilska, välbehag, rikedom och givmildhet bekräftas. Han äger dem allesammans.

Enligt filosoferna och Djahmiyyah äger Han (subhânah) varken lov eller herravälde. Enligt dem är Han varken hörande, seende, vetande, talande eller handlande. Vad är det för lov som fastställs åt Honom då?

Enligt dem är Han varken innanför skapelsen eller utanför skapelsen, sammanbunden med skapelsen eller frånskild från skapelsen, ovanför skapelsen eller under skapelsen, till höger om skapelsen eller till vänster om skapelsen. Hur kan någon som inte handlar vara Givaren? Hur kan någon som saknar egenskaper eller handlingar ha ett herravälde? Titta på sändebudens Tawhîd och titta sedan på deras opponenters.

Det märkliga är att de kallar sändebudens Tawhîd för avguderi, Tadjsîm och Tashbîh, trots att deras Tawhîd är ytterst fullkomlig. Sedan anser de att deras egen förnekelse, panenteism och dementi är Tawhîd, trots att det är ytterst nedsatt. De anser det vara nedsatt att följa sändebuden. De dementerar Allâhs alla fullkomliga egenskaper. Å ena sidan påstår de att de bekräftar Hans fullkomliga egenskaper. Å andra sidan förnekar de dem allesammans. Detta är ateisternas, Djahmiyyahs och Mu´attilahs Tawhîd.