Varken stött islam eller krossat filosoferna

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade om skolastikerna:

De har varken stött islam eller krossat filosoferna.”

Det vill säga, att de har varken stött den islam som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat eller krossat filosoferna som har angripit hela islam. Det inser du när du vet att skolastikerna förvrängde bevisen om Allâhs egenskaper och tolkade dem på ett sätt som lämpar sig efter deras intellekt. Då sade filosoferna till dem att de kan göra samma sak med texterna kring Domedagen. Ty de himmelska skrifterna behandlar Allâhs egenskaper mycket mer än vad de behandlar Domedagen. Så om ni tillåter er själva att tolka Allâhs namn och egenskaper i Qur’ânen och Sunnah, så får ni låta oss göra detsamma med bevisen för Domedagen, menar filosoferna.

Tvivelsutan är filosofernas argument mot skolastikerna starkt, ty det finns ingen skillnad mellan de båda gruppernas resonemang.