Varken salafism eller jihadism

Trots att Salafiyyah är längst bort från bevislös Takfîr, Tabdî´ och Tafsîq samt extremism, har detta kall förknippats och associerats med obehöriga saker och ting som inte hör till dess metodik. Så har de fördunklat dess skönhet och ändrat dess realia. De har bara jagat iväg människorna från Salafiyyah.

En av de största orsakerna bakom det är att det finns flera islamiska grupper i dag som är påverkade av Khawâridjs ideologi. Trots det kan det finnas stora personligheter och ledare i dessa grupper som håller med om Salafs metodik i vissa aspekter och vissa av dem kanske till och med talar i Salafiyyahs och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs namn utan att tillhöra dem. Det får många människor som inte ser klart ta fel och få för sig att dessa grupper verkligen är Salafiyyah eller, som vissa gillar att kalla den för, Wahhâbiyyah.

Du kommer förvånas över att sekteriska grupper kallas för Salafiyyah och ”jihadistiska”. Hur kan den vara Salafiyyah när den avviker från Salafiyyahs lära och metodik? Hur kan den vara jihadistisk när korrekt och föreskriven kamp inte alls existerar hos dessa grupper? Villkoren för korrekt kamp uppfylls ju inte i dem. Poängen ligger i realia och betydelsen, inte i namnen och begreppen.