Varken profetens fruar eller hus var felfria

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/529-530)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Â’ishah! Jag har hört rykten om dig. Om du är oskyldig kommer Allâh att rentvå dig. Och om du har syndat får du be Allâh om förlåtelse och ångra dig inför honom.”1

Hadîthen är ett slående bevis mot den person som innoverade dogmen om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrurs felfrihet eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

”Allâh vill rena er, ni som står profeten närmast, från all smuts och göra er renhet fullkomlig.”2

Antingen är han okunnig eller också låtsas han vara okunnig om att Allâhs vilja i versen är ingen universell vilja som uppfylls i alla fall. Viljan i versen är en religiös sådan och består av kärlek och välbehag. Annars kan även Shî´ah använda samma vers för att bevisa Husets imamers felfrihet i allmänhet och ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) felfrihet i synnerhet. Det försummade innovatören ehuru han säger sig vara Salafî! Således sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah:

”Reningsversen gör inte alls gällande att Husets medlemmar är renade. Däremot befaller versen Husets medlemmar att göra det som fordrar rening… Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) virade in ´Alî, Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn i ett tyg och sade:

”Allâh! Dessa är mitt hus! Befria dem från all smuts och gör deras renhet fullkomlig.”3

Det bevisar att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus var inte alls renat. Annars hade han lovat och tackat Allâh för det och inte bara åkallat Honom om det.”4

1Muslim.

233:33

3Muslim

4Minhâdj-us-Sunnah (4/22-24).