Varken otrogen eller troende

Fråga: Anser Mu´tazilah att muslimen som faller i större synder i jordelivet är troende till skillnad från Khawâridj?

Svar: Khawâridj skiljer sig åt från Mu´tazilah. Mu´tazilah anser att den som faller i en stor synd lämnar tron utan att hamna i otro. Han är alltså varken otrogen eller troende utan syndig. Khawâridj anser dock att han lämnar tron och hamnar i otro. De anser även att hans blod och egendom är lovliga att tagas och behandlar honom som otrogen. Det är skillnaden mellan dem. Däremot anser båda grupperna att personen ska förbli i Elden.