Varken natt eller dag i paradiset

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/173-174)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“Där skall de inte höra tomt och meningslöst tal – bara fredshälsningen – och där skall de få, morgon och afton, allt vad de behöver för sitt välbefinnande.”1

I paradisets lustgårdar ska de varken höra nedrigt eller betydelselöst tal som hörs i jordelivet.

إِلَّا سَلَامًا

“… bara fredshälsningen…”

Som Allâh (ta´âlâ) sade:

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

“Men överallt hörs ”Fred!”, ”Fred!”.”2

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“… och där skall de få, morgon och afton, allt vad de behöver för sitt välbefinnande.”

Det vill säga under tider som motsvarar morgnar och aftonar, inte att det finns dag och natt där. De kommer att uppleva tider som avlöser varandra och som de kommer att känna vid genom deras sken och ljus. Imâm Ahmad sade: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar berättade för oss, från Hammâm, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den första grupp som inträder i paradiset kommer att se ut som fullmånar. De kommer varken att spotta, snora eller tömma tarmarna. Deras köksredskap och kammar kommer att vara av guld och silver, deras rökelser kommer att vara oud och deras svett kommer att dofta mysk. Var och en kommer att ha två hustrur. Hon kommer att vara så vacker att hennes benmärg kommer att synas genom hennes skenben. De kommer varken att uppleva osämja eller hat. Deras hjärtan kommer att vara som en enda mans hjärta, och de kommer att lovprisa Allâh morgon och afton.”3

adh-Dhahhâk berättade att Ibn ´Abbâs sade om:

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“… och där skall de få, morgon och afton, allt vad de behöver för sitt välbefinnande.”

“Det vill säga tider som motsvarar dag och natt.”

Ibn Djarîr sade: ´Alî bin Sahm berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss:

“Jag frågade Zuhayr bin Muhammad om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“… och där skall de få, morgon och afton, allt vad de behöver för sitt välbefinnande.”

Han sade: “Det finns ingen natt i paradiset. De kommer att leva i ett evigt ljus och uppleva motsvarigheter till natt och dag. De kommer att känna nattens motsvarighet när ridåerna dras för och dörrarna låses, och de kommer att känna dagens motsvarighet när ridåerna förs bort och dörrarna öppnas.”

Qatâdah sade:

“Däri finns två tider: morgon och afton. Däri finns varken natt eller dag, bara ljus och sken.”

119:62

256:26

3al-Bukhârî (3246).