Varken kärlek eller orättvisa

Fråga: En man från Frankrike säger att ni nämnde hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förhöll sig till dem som gjorde narr av honom i Makkah. Hur skall vi kombinera vårt avståndstagande från de otrogna och viljan att de vägleds och inte behandla dem orättvist?

Svar: Det finns inget motsägelsefullt i det så att vi skall behöva kombinera något. Vi tycker inte om avgudadyrkarna och de otrogna. Inte heller behandlar vi dem orättvist. Vi skall inte heller hämnas på dem om hämnden medför en större nackdel. Saker och ting måste skötas relevant och vist.