Varken Fiqh eller Hadîth

Här vill jag även passa på att varna för en av Shaykh al-Ghazâlîs villfarelser. Han har fyllt jorden med tvivel om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska hadîther. Han förtalar dem med argumentet att han försvarar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket han gör i boken ”as-Sunnah an-Nabawiyyah bayn Ahl-il-Fiqh wal-Hadîth”. Sanningen är att alla lärda som har studerat den boken ser solklart att han saknar både Fiqh och Hadîth – han har bara det som stämmer överens med hans förnuft och lust. Jag har klargjort något av det i min avvisning av Ibn Hazm och hans efterapare som försvagar al-Bukhârîs hadîth som förbjuder musik och annat.