Varken ber eller betalar allmosa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/46-47)

Fråga: På grund av permanent arbete utelämnar den anställde sin bön. Dessutom betalar han inte allmosa på grund av skuld och behov. Vad är domen för det?

Svar: Frågan handlar om utelämnad bön och utelämnad allmosa; islams två största pelare efter trosbekännelserna.

Beträffande bönen, är det inte tillåtet att utelämna den under några som helst omständigheter. Muslimen måste be sina böner i tid oavsett vad, även om det leder till att han får avsked från sin arbetsplats och tvingas ta sig till skogen för att hugga ved och livnära sig på det. Det är alltså obligatoriskt att be i tid i alla fall. Vissa ignoranter ber alla fem böner på en gång innan de går och lägger sig. Det är förbjudet, ej tillåtet och en grav synd som i värsta fall kan leda till otro.

Angående allmosan, så måste den betalas om personen har en kvarstående egendom ett helt år. Bara för att han behöver pengar betyder det inte att han slipper betala allmosa efter ett år. Allmosan är ingen svår sak och inte heller en stor summa som ska ges bort. Det rör sig om endast 2.5% Det är lite. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Välgörenhet får inte egendomen att sjunka.”1

Tvärtom utökar den dess välsignelse och tillökning. Allâh kan nämligen försörja människan på mest otänkbara sätt om hon utför Allâhs finansiella påbud. Enligt den mest korrekta åsikten måste muslimen betala allmosa på sin egendom efter ett helt år om han så är skuldsatt. Men om denne spenderar sina pengar eller betalar tillbaka sitt lån med dem inom ett år, slipper han betala allmosa på dem.

1Muslim (2588), at-Tirmidhî (2029) och Ahmad (2/235).