Varken al-Ikhwân al-Muslimûn eller Djamâ´at-ut-Tablîgh är Ahl-us-Sunnah

34 – Jag hörde fadern – Hammâd al-Ansârî – säga:

”Det finns både gott och ont i Djamâ´at-ut-Tablîgh. De är innovatörer. De är Mâturîdiyyah inom trosläran och fanatiska Ahnâf [inom Fiqh].”1

267 – Jag hörde honom säga:

”En dag kom jag in i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské och såg en stor grupp under den stora klockan. Jag frågade en av dem vilka de var. Han sade: ”Det är Djamâ´at-ut-Tablîgh.” Jag frågade: ”Vad förkunnar de?” Han sade: ”De förkunnar islam i detta arabiska land.” Då sade jag: ”Har de förkunnat islam till sikherna och buddisterna?” Därefter sade jag till honom: ”Denna grupp vill inte ha kunskap och de söker inte den. På detta vis gör de större skada än nytta.” Jag vet mycket väl vem Djamâ´at-ut-Tablîgh är. De är Mâturîdiyyah Djishtiyyah inom trosläran och fanatiska Ahnâf inom rättsskolan. När jag en gång hade lektion i en moské i al-Madînah, reste sig en grupp Djamâ´at-ut-Tablîgh upp och gick ut ur moskén så fort lektionen började.”2

22 – En kuwaitier ställde min fader följande fråga:

”Vilka är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?”

Fadern svarade:

”De som håller fast vid det följeslagarna höll fast vid.”

Då frågade kuwaitiern:

”Är Salafiyyûn Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?”

Fadern sade:

”Ja. Salafiyyah är Sunnah och Djamâ´ah (samlingen). Salafiyyah betyder att hålla fast vid det de rättfärdiga och forna Salaf följde.”

Då frågade kuwaitiern:

”Shaykh! Är al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh också från Ahl-us-Sunnah?”

Fadern sade:

”Den som följer en teori som skiljer sig från Ahl-us-Sunnahs teori är inte från dem. al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh är inte från Ahl-us-Sunnah då deras teori skiljer sig från Ahl-us-Sunnahs teori.”3

1 al-Madjmû´ (2/481).

2 al-Madjmû´ (2/587).

3 al-Madjmû´ (2/762-763).