Varje trosrelaterad hadîth har en grund i Qur’ânen

Fråga: Vissa Mu´attilah påstår att en god hadîth, Hasan, inte är acceptabel när den handlar om trosläran.

Svar: Om han kan stärka sitt påstående med en berättarkedja från Salaf är det bara att göra det. Annars är det bara att ignorera detta uttalande.

Det finns exempelvis ingen autentisk, trosrelaterad hadîth utan att den har en grund i Qur’ânen. Det finns ingen hadîth som berör Allâhs resning, kunskap, hörsel, syn eller nedstigning utan att den har en grund i Qur’ânen. Det samma gäller eventuella goda hadîther. Det finns inte ingen god, trosrelaterad hadîth utan att den har en grund i Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska, bekräftade och kända Sunnah.