Varje person skuggas av sin välgörenhet på Domedagen

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnor! Skänk välgörenhet! Ni är de flesta i helvetet.”1

Han befallde dem att skänka välgörenhet eftersom välgörenhet släcker synder på samma sätt som vatten släcker elden2.

En annan fördel välgörenheten har är att den avvärjer ett dåligt slut. Välgörenhet är ett skäl till att man dör en fin död3.

En tredje fördel är att välgörenheten skuggar dess utövare på Domedagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje person skuggas av sin välgörenhet på Domedagen.”4

1al-Bukhârî (304).

2Ahmad (3/321).

3at-Tirmidhî (664).

4Ahmad (4/147).