Varje liten mängd orenhet är förbisedd

al-Bukhârî sade:

226 – Muhammad bin ´Ar´arah berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mansûr, från Abû Wâ’il som sade:

”Abû Mûsâ al-Ash´arî såg allvarligt på urin och sade: ”När israeliterna fick urin på kläderna klippte de bort platsen.” Hudhayfah sade: ”Om han ändå slutade. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en soptipp och urinerade stående.”

Hudhayfah önskade alltså att Abû Mûsâ inte såg så allvarligt på saken. Därefter argumenterade han med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och urinerade på en soptipp. Det verkar som att han vill säga att den som urinerar stående kommer tvivelsutan att få någon urin på sig. Förmodligen är detta grundregeln för den som säger att varje liten mängd orenhet är förbisedd. Den åsikten har Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Han anser att alla orenheter som urin och blod är förbisedda så länge mängden är liten.