Varje innovatör hatar Ahl-us-Sunnah

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/245)

Abû Dja´far Ahmad bin Sinân bin Asad bin Hibbân al-Wâsitî al-Qattân. Imâm, Hâfidh och Qur’ân-läsare.

Dja´far bin Ahmad bin Sinân sade: Jag hörde min fader säga:

Det finns inte en innovatör i världen utan att han hatar Ahl-ul-Hadîth. När en man innoverar dras sötman av hadîth ut ur hans hjärta.”

Hâfidh Abûl-Qâsim bin ´Asâkir sade:

Ahmad bin Sinân dog 256.”

En annan teori är 258. En tredje teori är 259.