Varje gång ett gäng Khawâridj dyker upp huggs de av

Fråga: Ni känner till de syndiga sprängattentaten som har ägt rum i detta säkra land. Vad beror sådana handlingar på? Vissa säger att de beror på arbetslösheten medan andra säger att Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb är orsaken.

Svar: Orsaken ligger i en grupp och en sekt som uppfostrar ungdomarna utmed detta dåliga tänk. Det finns många bevis för det. Den som säger att orsaken ligger i arbetslösheten är en lögnare och bedragare. Han som säger så är en bedragare. Han vill föra folket, landet och ledarna bakom ljuset. Hur annars kan en så liten skara ha 100.000, 200.000, 250.000 eller 500.000? Vad är det för snack? Det stämmer inte. De har dock indoktrinerats denna avvikande metodik. Må den som lär dem den få det han förtjänar av Allâh. Vi ber Allâh (djalla djalâluh) sätta stopp för deras mål. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje gång en generation från dem sticker upp huggs den av. Varje gång en generation från dem sticker upp huggs den av. Varje gång en generation från dem sticker upp huggs den av till dess att ad-Dadjdjâl uppstår bland deras sista.”1

Det betyder att de inte kommer att ha någon ledning fram till Domedagen. Khawâridj har inte haft något land alltsedan ´Alî bin Abî Tâlibs dagar fram till idag. Ibland kan det hända att vissa Khawâridj har kontroll över sig själva, men Allâh har inte låtit dem ha kontroll över muslimerna.

Vi ber Allâh – och säg nu ”Âmîn!” – att Han demolerar dem och sätter stopp för deras mål.

Fråga: Vissa säger att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb är orsaken.

Svar: Det är en väldig lögn och ett skandalöst lurendrejeri. Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) gjorde endast Takfîr på den som förtjänar det bland hedningarna som dyrkar gravar och avlägger eder i deras namn. Därtill gjorde han inte Takfîr på dem förrän sanningen hade klargjorts för dem. Det är en lögn, ett lurendrejeri, ett förräderi och ett svek att säga att dessa människor har fått sin metodik från Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker. Den som säger så är en lögnare, lurendrejare och svikare.

1Ahmad (11/88). Autentisk berättarkedja enligt Ahmad Shâkir.