Varje bön måste bes i tid

Fråga: På min arbetsplats finns det folk som ber i samling men som jag inte ber med på grund av följande orsaker: de slår alltid ihop Dhuhr och ´Asr samt Maghrib och ´Ishâ’ oskäligt och de ber inte med händerna nedanför bröstet. Är det giltigt att be med dem?

Svar: Den boende muslimen får inte slå ihop bönerna oskäligt. Exempel på giltiga skäl är sjukdom och kvinnans blödningar. Varje bön måste bes i tid; Dhuhr i dess tid, ´Asr i dess tid, Maghrib i dess tid, ´Ishâ’ i dess tid. Det är inte tillåtet att slå ihop bönerna utan ett föreskrivet skäl. Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop alla böner i al-Madînah berodde enligt de lärda på en allomfattande sjukdom i staden som besvärade muslimerna varför han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop bönerna. Den händelsen har rapporterats en enda gång från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och på grund av den omnämnda orsaken. Det har inte rapporterats att han alltid bad så eller ens upprepande gånger. Det har bara rapporterats vid ett tillfälle från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Andra lärda säger att den hopslagningen var endast bildlig och inte verklig. Det betyder att han i så fall bad Dhuhr mot slutet av dess tid och ´Asr i början av dess tid, Maghrib mot slutet av dess tid och ´Ishâ’ i början av dess tid. Visserligen kallas handlingen för hopslagning men bönerna bes faktiskt i deras egna tider. Denna sorts hopslagning nämnde Ibn ´Abbâs själv i den autentiska rapporteringen varför det blir obligatoriskt att gå efter den. Det var alltså en bildlig hopslagning. Till följd därav får ingen slå ihop böner oskäligt.

Vad gäller din bön, så får du be med dem Dhuhr och Maghrib i deras tider till skillnad från ´Asr och ´Ishâ’; dem skall du be i deras tider.