Varifrån kommer paradisets floder?

publicerad
21.11.2011

Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Källa: al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 285-286

al-Bukhârî rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tror på Allâh och Hans sändebud, förrättar bönen och fastar har rätt av Allâh att föra in honom i paradiset, oavsett om han strider för Allâhs sak eller förblir i sin hemstad.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte förkunna de glada budskapen för människorna?” Han svarade: ”I paradiset finns hundra nivåer som Allâh har förberett för dem som strider för Allâhs sak. Mellan varje nivå finns ett avstånd som motsvarar avståndet mellan himlen och jorden. Om ni ber Allâh om något, be Honom om Firdaws. Det är paradisets mellersta och högsta del. Ovanför det ligger den Nåderikes tron och från den strömmar paradisets floder.”1

Även Ibn Mâdjah och andra har rapporterat den.

Abû Hâtim al-Bustî sade:

”Att Firdaws är paradisets mellersta del innebär på bredden och att det är paradisets högsta del innebär på höjden.”2

1 al-Bukhârî (2637).

2 Sahîh Ibn Hibbân (10/472).