Varifrån kommer namnet Ibn Taymiyyah?

Detta är skinande ord och upplysta meningar om imamernas hyllning till Shaykh-ul-Islâm, kunskapernas hav, Qur’ân-tolkaren, gruppernas Muftî och Mudjtahidûns unika fenomen Abûl-´Abbâs Ahmad bin Shaykh, Imâm och Shaykh-il-Islâm Madjd-id-Dîn ´Abdis-Salâm bin ´Abdillâh bin al-Khidhr bin Muhammad bin al-Khidhr bin ´Alî bin ´Abdillâh bin Taymiyyah.

Det råder delade meningar om var namnet Ibn Taymiyyah kommer ifrån.

Det sägs att hans gammelfarfar Muhammad bin al-Khidhr vallfärdade via Taymâ1 när han såg ett litet flickbarn där. När han hade återvänt hem såg han att hans fru hade fött en flicka. Då sade han: ”Taymiyyah! Taymiyyah!” Därav fick han det smeknamnet.

Det sägs också att hans gammelfarfar Muhammads moder hette Taymiyyah. Hon var en känd predikant. Därav tillskrevs han henne och blev känd för hennes namn.

1Liten stad i utkanten av Shâm. (Se ”Mu´djam-ul-Buldân” (1/907))