Variationer i Qur’ânen

Angående själva Qur’ânen och Allâhs egenskaper, har människorna delade åsikter om dem. En grupp anser att det inte är tillåtet att tro att något av det omnämnda är bättre än något annat eftersom allt är Allâhs tal och alla är Allâhs egenskaper och framför allt med tanke på att Hans tal är evigt. Därmed är en variation sett till det omöjlig.

Dock säger majoriteten som följer Salaf att det visst förekommer variation mellan dem. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Abû Sa´îd bin al-Ma´lâ:

”Jag skall lära dig ett kapitel som saknar motsvarighet i Tawrâh, Indjîl, Zabûr och Qur’ânen.” Han sade att det är det inledande kapitlet i Skriften.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att inget har uppenbarats som det. Då är det inte tillåtet att säga att det visst finns något som har uppenbarats som det. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kursî-versen är den väldigaste versen som har uppenbarats.”2

Qur’ânen vari Allâh beskriver Sig själv är bättre än Qur’ânen däri Han beskriver Sin skapelse. Hans tal som består av Hans namn är bättre än Hans tal som inte gör det. Dock är allt Allâhs tal. Äran ligger dels i den som säger och talar talet och dels i det som sägs och omtalas. Om då båda associeras med Allâh blir talet bara ädlare.

1al-Bukhârî (4474) och Ahmad (4/211).

2Muslim (810) och Abû Dâwûd (1460).