Varför ursäktas inte Qutb och al-Bannâ?

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 236

Måhända undrar någon hur vi kan ursäkta an-Nawawî och Ibn Hadjar för deras tolkningar till skillnad från individer som Sayyid Qutb, al-Bannâ och al-Mawdûdî? Svaret på den frågan lyder på två sätt:

1 – Skillnaden är stor mellan de båda parterna. an-Nawawî och Ibn Hadjar besatt så djupa kunskaper och gagnade muslimerna så mycket, att deras fel dränks sett till vad de besatt och åstadkom. Därtill har de lärde både påpekat och varnat för deras fel varför faran har upphört. Däremot besatt varken Sayyid Qutb eller al-Bannâ någon vidare kunskap eller ens praktik för den delen. De har inte alls gagnat muslimerna som an-Nawawî, Ibn Hadjar och andra stora imamer gjorde.

2 – Varken an-Nawawî eller Ibn Hadjar kallade till sina fel eller till sektväsen. De beskyllde inte samhällena för otro. De eftersträvade inte enighet med Râfidhah, vantrogna och vilsna sekter. Samhällena skadades inte av an-Nawawî eller Ibn Hadjar. Däremot gjorde Sayyid Qutb, al-Bannâ och deras jämlikar ingen skillnad på falska, osunda och till och med otrogna dogmer och den korrekta och sunda dogmen. De gjorde ingen skillnad på Râfidhah, vantrogna och andra å ena sidan och muslimer å andra sidan. De skadade muslimerna och gynnade ingalunda. Många människor har fanatiskt tagit deras parti mot Qur’ânen och Sunnah och hyst hat och fientlighet mot Ahl-us-Sunnah, vilket hör till den värsta och fulaste skadan.

Sist men inte minst: Vem klarar sig utan Ibn Hadjars och an-Nawawîs böcker?