Varför talas det så mycket om Shaykh Rabî´?

Fråga: Varför talas det så mycket om Shaykh Rabî´? Varför förtalar de honom?

Svar: Mannen är förträfflig sett till trosläran och vaksamheten för religionen. Tveklöst förtalar de honom för att han avvisar dem som opponerar sig Sunnah. Opponenten hatar honom för att han avvisar opponenterna. Och den som inte är någon opponent kanske förtalar honom utav avundsjuka av den anledningen att han har observerat något de inte har. Han är en förträfflig man sett till kunskapen och religionen.