Varför Takfîr på Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim och al-Albânî?

Jag skall ge dig två råd. Ett har jag redan nämnt1. Det andra är än viktigare; uppriktighet gentemot Allâh (´azza wa djall). Föreställ dig att en person är den kunnigaste människan. Ta till exempel Iblîs. Vad uteslöt Iblîs från Allâhs nåd? Vad gjorde han så att han blev bortstött? Han var arrogant. Den här mannen (as-Saqqâf) är arrogant. Ni vet ju att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har en myrvikt av arrogans i hjärtat skall inte inträda paradiset.”

Vilken arrogans är värre än att han vågar sig på göra Takfîr på de stora och gamla lärda som Ibn Taymiyyah och Ibn Qayyim-il-Djawziyyah och sedan på oss studenter som lägger ned vår tid på att tjäna Sunnah? Ni har säkert läst prosan2:

أهل الحديث هم أهل الرسول فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

Ahl-ul-Hadîth är sändebudets folk

Även om de inte har gjort honom sällskap

så har de gjort hans andetag sällskap

Om det enda som för oss närmare Allâh är att vi alltid är fokuserade på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther, citerar sändebudet och ber Allâh hylla honom så är det nobelt och ädelt nog för vår del. Vad skall man då säga att jag har åldrats med att tjäna sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther, utan hänsyn till om jag gör rätt eller fel; det är en helt annan sak. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla människor gör fel och de bästa av dem som gör fel är de som ångrar sig.”

Jag har avlagt en ed till Allâh och det är att tjäna sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Då kommer en människa med all våghalsighet och med knapp skam och knappt uppförande och gör Takfîr på mig. Vad bevisar min otro? Är det för att jag säger:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3?

Allâh är större! Precis som vår broder Abûl-Hârith sade så säger bara två sorters människor något sådant. En möjlighet är att han är otrogen innerst inne och visar islam för att vilseleda människorna från Allâhs (´azza wa djall) väg genom att förtala alla tiders människor som tillskriver sig den sanna trosläran. Därför är vårt förhållande till den här mannen att vi ber Allâh (´azza wa djall) antingen korrigera honom eller också hämnas på honom i det här livet. Vi har prövats av många vilsna och vilseledande människor, men vi har inte sett någon vara så våghalsig när det kommer till att göra Takfîr på folk och anklaga dem för villfarelse som den här mannen som därtill har en så fruktansvärd entusiasm och passion. Jag har inte sett någon som den här personen. Jag befarar att han får stöd från otrogna som alltid försöker sprida osämja bland muslimerna på alla sätt och vis.

2Av Abû ´Âmir al-Hasan bin Muhammad al-Qawmasî. Se ”al-Fuqahâ´’ ash-Shâfi´iyyah” (1/375) av Ibn-us-Salâh.

320:5