Varför Takfîr på Djahmiyyah men inte på Ashâ´irah?

Fråga: Är den som förnekar vissa eller alla Allâhs egenskaper otrogen?

Svar: Svaret är detaljerat. Personen skall få reda på sanningen. Det finns risk att han är okunnig om vissa egenskaper. Det får klargöras för honom. Om han därefter förnekar det som bevisas i Qur’ânen och Sunnah hädar han. Exempel på det är att han förnekar namnen ar-Rahmân, ar-Rahîm, al-Hakîm, al-Quddûs eller al-Malik. Om han är en lekman skall det klargöras för honom att detta nämns i Qur’ânen och Sunnah.

Så är dock inte fallet med dem som förvränger som Ashâ´irah och andra. De hädar inte. Förvrängningen består av tvetydigheter. Så är det emellertid inte med Mu´tazilah och Djahmiyyah. De är otrogna för att de har förnekat egenskaperna helt och fullt. De förnekar namnen och egenskaperna. Djahmiyyah tror inte på namnen och egenskaperna.