Varför studerar vi Nawâqidh-ul-Islâm?

Publicerad: 2010-03-25
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Nawâqidh-il-Islâm, sid. 57

 

Fråga: Vad anser ni om dem som säger att böcker som ”Nawâqidh-ul-Islâm” och ”Kashf-ush-Shubuhât” lär och upphetsar folket till att göra Takfîr och att det är bättre att inte lära ut dem till människorna?

Svar: Sade jag inte till er under lektionen att det finns människor som undrar varför vi lär människorna dessa saker? Varför vi förklarar dem? De säger att människorna är muslimer oavsett vad de gör. Detta har de sagt och säger det fortfarande. Dessa människor är fiender till Tawhîd. De försöker strypa Tawhîd. De vill inte ha Tawhîd. De vill inte att Tawhîd nämns.

Men vi kommer – in shâ’ Allâh – att studera dem. De skall ingå i skolornas läroplan och de skall förklaras i moskéerna oavsett vad de säger. Det är obligatoriskt för de lärda och människorna att lära sig dessa frågor, ty de är grunden till religionen.