Varför skulle Allâh vilja straffa tacksamma troende?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 212

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ

”Varför skulle Allâh vilja straffa er om ni visar tacksamhet och tror?”1

Allâh vet ert dolda tillstånd och ert uppenbara tillstånd. Han vet vad ni gör av uppriktiga och ärliga handlingar och vad ni gör av den motsatta sorten. Han vill att ni ångrar er och återvänder till Honom. Gör ni det, ja, varför skulle Han då vilja straffa er? Han njuter inte av att straffa er. Han gagnas inte av att straffa er. Syndaren skadar bara sig själv och den frommes goda handlingar gagnar enkom honom.

Tacksamhet innebär att hjärtat är ödmjukt och erkänner Allâhs gåvor, att tungan hyllar Allâh för gåvorna, att kroppsdelarna handlar lydigt gentemot Allâh och att Hans gåvor inte missbrukas till trots mot Honom.

14:147