Varför selfie? Skillnad på fotografering och fotografi

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 136-137

Fråga: Vissa påstår att ni tillåter fotografering varvid de säger samma sak om fotografier. Vad anser ni?

Svar: Det stämmer att jag anser att fotografering inte är avbildning. Ty fotografen lägger inte ned något arbete vid bilden. Det är inte han som avbildar öga, näsa, mun eller ansikte. Han gör alltså ingenting. Således är det även möjligt för den blinde att fotografera. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En gång kom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem till mig när jag hade prytt min hytt med figurerade draperier. Hans ansiktsdrag ändrades. Han tog tag i draperierna och rev sönder dem. Därefter sade han: ”´Â’ishah! Människor som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.”1

Denne som tar denna bild utmanar dock inte om Allâhs skapelse. Allt handlar om att en apparat tar en identisk bild av ett objekt. Det är nämligen inget människoverk.

Däremot finns det skillnad mellan avbildning och bild. Avbildning är avbildarens handling och en sak, bilder är någonting helt annat. Till följd därav säger författaren till ”Zâd-ul-Mustaqni´”:

Både avbildning och dess användning är förbjudna.”

Han understryker att avbildning är en sak, användning en annan. Varför vill en person fotograferas? Om syftet är föreskrivet eller behövligt, är det tillåtet. Om syftet är varken föreskrivet eller behövligt, är det otillåtet och förbjudet. Det är alltså bara tillåtet vid nödfall.

1al-Bukhârî (5950) och Muslim (2109).