Varför kallar Salafiyyûn de oliktänkande för olika namn såsom ”Surûriyyah” och ”Qutbiyyah”?

Fråga: Varför kallar Salafiyyûn de oliktänkande för olika namn såsom ”Surûriyyah” och ”Qutbiyyah”? Är inte det ett sätt att ge andra skamliga öknamn och splittra muslimerna?

Svar: Den senaste tiden har det bekräftats hos Ahl-us-Sunnah att Surûriyyah är anhängare till Muhammad Surûr som är bosatt i Storbritannien. Han har en Takfîrî-metodik. Den som har hans metodik kallas för ”Surûrî”. Sekten som följer honom kallas för ”Surûriyyah”. På samma sätt kallas anhängarna till al-Djahm för ”Djahmiyyah”, anhängarna till Ibn Kullâb för ”Kullâbiyyah” och anhängarna till Ibn Karrâm för ”Karrâmiyyah”. Detsamma sägs om Qutbiyyah som följer Sayyid Qutbs metodik. Han har en Takfîrî-metodik och den är farlig för samfundet och i synnerhet för ungdomarna. Detta är inte alls ett sätt att ge andra skamliga öknamn. Det är det inte idag och det har det inte varit förr. Det rör sig endast om egenskaper som ges till människor som besitter dem.