Varför inte Takfîr på Sayyid Qutb?

Fråga: Varför gör man inte Takfîr på Sayyid Qutb när han förtalade följeslagarna och talade olämpligt om Allâhs profet Mûsâ?

Svar: I vilket fall som helst gjorde han fel i frågan. Vi vet inte i vilket tillstånd han gick bort. Kanske följde han endast andra blint och citerade Shî´ahs böcker. Han följde nämligen blint. Vi får ha en god tanke om honom. Vi säger att han gjorde fel och att felet inte är otro – om Allâh vill.