Varför inte Takfîr på Salmân al-´Awdah?

Det hade varit bra om ni hade läst boken ”ar-Radd ´alâ As’ilat-ith-Thawrah” av Shaykh och Dr. Fahd al-Fuhayd. Ibland skriver författaren till ”As’ilat-uth-Thawrah” saker och ting som liknar otro. Jag säger inte att han hädar; förmodligen vet han inte vad han skriver. Däri skriver han:

”Om folket väljer en annan religion och ett styre som inte är islamiskt är det obligatoriskt att tillämpa folkets val.”

Vad säger ni om det? Om det inte hade varit för fromheten skulle vi gjort Takfîr på honom. Förmodligen var han inte vid sitt medvetande när han skrev detta på samma sätt som han inte var vid sitt medvetande vid många andra tillfällen.