Varför inte Takfîr på Mu´tazilah?

Fråga: Hädar Mu´tazilah när de säger att tjänaren skapar sina egna handlingar? Varför gör inte de lärda Takfîr på dem om deras avguderi ligger i denna åsikt?

Svar: Därför att de flesta av dem följer antingen endast blint eller också har de missuppfattat frågan.  De har tvivel. De förklaras vara vilsna. Skulle de däremot avsiktligt mena det, anses de vara avgudadyrkare. De flesta avser dock inte detta. De följer blint eller så är de okunniga. Åsikten är alltså en villfarelse och den skall förbjudas.