Varför inte Takfîr på Mu´attilah?

Fråga: Är man otrogen om man förnekar Allâhs namn och egenskaper?

Svar: Om man gör det avsiktligt, känner till bevisen och motsätter sig det utav sin lust eller fanatism till sin lära, är han otrogen.

Skulle han däremot missförstå eller följa någon blint, är han inte otrogen. Han är dock vilsen till dess att frågan klargörs för honom.