Varför inte Takfîr på Hulûliyyah?

Fråga: Anses Hulûliyyûn vara otrogna oinskränkt?

Svar: Ja, om de verkligen tror på denna lära och att Allâh är inkarnerad i Sin skapelse och att Han är överallt. Detta råder det inga tvivel om. Det enda undantaget är om personen är okunnig och följer blint. I detta fall klargör man frågan för honom. Vad gäller personen som har kunskap om detta, är han otrogen.