Varför inte Takfîr på en som beljuger en autentisk hadîth?

Fråga: Den senaste tiden har det dykt upp oberättigade människor som talar om autentiska profetiska hadîther som hadîthen om kamelurin och att doppa flugan under vattnet i dricksglaset. Vad är domen för handlingen? Vad råder ni?

Svar: Så talar de vilsna som Mu´tazilah, rationalister och andra som säger att de endast bekräftar det som bekräftas av intellekten. Deras intellekt. Det som deras intellekt inte kan bekräfta beljuger de. Dessa tror inte på sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som tror på sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftar allt som han har sagt. Trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud betyder att man lyder honom i det han befallde, bekräftar det han underrättade, undviker det han förbjöd och endast dyrkar Allâh på det sätt som han föreskrev. Detta är betydelsen av Muhammad är Allâhs sändebud.

Den som beljuger en autentisk hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att den inte stämmer överens med hans intellekt har annullerat sin trosbekännelse att Muhammad är Allâhs sändebud. Om han uttalar sig så avsiktligt, hädar han. Om han är okunnig eller en blindföljare, skall frågan klargöras för honom och hur vilset hans tal är. Antingen ångrar han sig eller också får han samma dom som den som beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).