Varför inte Takfîr på en som beljuger en autentisk hadîth? II

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var domen för personen som förnekar autentiska hadîther…

Svar: Det råder inga tvivel om att det är en svår synd att förkasta autentiska hadîther. Han kan dock vara ursäktad. Han kanske inte vet att de är autentiska. Han kanske misstolkar dem på ett sätt som han tror är möjligt när det i själva verket inte alls är det. Han kanske följer någon annan blint för att han anser att denne utgör ett bevis. Han kan som sagt vara ursäktad. I vilket fall som helst är det fel och otillåtet att avvisa autentiska och bekräftade hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men för att göra Takfîr måste hindren avvärjas först.