Varför inte Takfîr på en Qur’ânî?

publicerad
28.06.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-3-3.mp3

Datum: 1427-03-03/2006-04-01

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Jag såg en man vars yttre tydde på att han var rättfärdig. Han är religiös och har memorerat Qur’ânen. När jag började tala med honom om Sunnah och hadîther, sade han att han är en Qur’ânî. Han argumenterar endast med Qur’ân-verser. Tillhör han dem avvikande som inte följer Sunnah?

Svar: Den här personen är antingen okunnig som har tagit åt sig det här tänket och trott att det är korrekt. I detta fall är han ursäktad tills att det klargörs för honom. Om han förblir i det tillståndet, anses han vara otrogen för att han beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Eller också gör han det avsiktligt. Om han avsiktligt har denna åsikt och vet att den är villfarelse och fel och antar den avsiktligt, råder det inga tvivel om att han hädar. Ty han förtalar avsiktligt sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Han beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detta är ett beljugande av sändebudet.