Varför inte Takfîr på den som tillber djinner?

publicerad
04.07.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130629

Datum: 1433-07-29/2012-06-19

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Det finns fraser som ”Kidnappa honom!”, ”Bryt hans nacke!” eller ”Ta honom!” Är det ett sätt att anropa djinner?

Svar: Ja. Det är ett sätt att anropa frånvarande djinner eller människor. Det är förbjudet då det är ett sätt att söka hjälp från andra än Allâh (´azza wa djall).

Fråga: Måste han uttala trosbekännelsen på nytt?

Svar: Han måste ångra sig inför Allâh. Om han är okunnig räcker det att han ångrar sig. Om han däremot gjorde det avsiktligt, måste han konvertera till islam på nytt.