Varför inte Takfîr på den som säger att Qur’ânen är skapad?

Fråga: Är det större otro som utesluter en person ur religionen att anse att Qur’ânen är skapad…

Svar: Ja. Den som säger det avsiktligt är otrogen som har fallit i större otro. Således gjorde de Takfîr på Djahmiyyah.

Den som säger det för att han följer andra blint eller missförstår frågan utan att veta är dock vilsen. Han är vilsen. Man gör inte Takfîr på honom förrän han har fått reda på sanningen.