Varför inte Takfîr på den som förnekar Synen?

Fråga: Hädar den som säger att Allâh inte kommer att ses i paradiset?

Svar: Synen har rapporterats av många följeslagare från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som förnekar något som har rapporterats av många följeslagare från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otrogen. Det finns många hadîther om Synen. Men om personen följer andra blint, är okunnig eller har missförstått frågan, ursäktas han för sin okunnighet och sitt missförstånd. Denne anses vara vilsen och inte otrogen.

Vad gäller personen som känner till de rapporterade hadîtherna och deras äkthet och förnekar dem, hädar han.