Varför inte Takfîr på den som förnekar Synen? 2

Imâm al-Barbahârî (rahimahullâh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer sannerligen att få se er Herre på samma sätt som ni ser fullmånen – inga svårigheter kommer ni att få uppleva med att se Honom.”1

Att tro på det är obligatoriskt och att förneka det är hädelse.”

Det är obligatoriskt att tro på att de troende kommer att se sin Herre. Det har nämnts många hadîther som har bekräftat det. Den som förnekar den efter att ha fått reda på den och fortsätter vara omedgörlig, hädar.

Vad gäller den som förnekar Synen utav okunnighet eller för att han följer andra blint, skall det klargöras för honom. Det skall inte göras Takfîr på honom. Det skall klargöras för honom. Skulle han fortsätta med det efter klargörandet, anses han vara otrogen. Ty han beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1 al-Bukhârî (554) och (574) och Muslim (633)