Varför inte Takfîr på den som förnekar straffet för avfall?

Fråga: Vad är domen för den som förnekar straffet för avfall?

Svar: Om han förnekar det och känner till de autentiska bevisen för det anses han vara otrogen.

Om han däremot förnekar det utav okunnighet och påverkan av det han hör från dessa människor, ursäktas han. Han är dock skyldig att fråga. Han skall inte förbli okunnig. Han skall fråga.