Varför inte Takfîr på den som förnekar något i Qur’ânen och Sunnah?

publicerad
28.06.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-2-5.mp3
Datum: 1427-02-05/2006-03-05
Översättning: Darulhadith.com

Imâm al-Barbahârî sade:

”Ingen muslim utesluts ur islam förrän han avslår en vers ur Allâhs (´azza wa djall) Bok…”1

Ingen utesluts ur islam förrän man faller i någon annullerande och känd faktor och saknar ursäkt. Därefter anses han vara en avfälling.

Imâm al-Barbahârî sade:

”… eller något ur Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar…”2

Om han förnekar Qur’ânen, eller något ur den, eller autentisk Sunnah, eller något ur den, eller förnekar något i Qur’ânen eller i Sunnah, är han en avfälling eftersom han beljuger Allâh och Hans sändebud. Det enda undantaget är om han är okunnig, följer blint eller missförstår. I detta fall skall man klargöra det för honom. Om han efter klargörandet fortsätter med sitt, anses han vara en avfälling. Om han återvänder, tas hans återvändo emot.

1 Sharh-us-Sunnah (50).

2 Sharh-us-Sunnah (50).