Varför inte Takfîr på den som förnekar hadîtherna om Medlingen?

Fråga: Får vi säga att den som förnekar hadîtherna om Medlingen är otrogen?

Svar: Vi säger att han är vilsen. Men om han vet att de är sanna och bekräftade och förnekar dem, hädar han. Och om han inte tror att de är bekräftade eller förklarar dem på ett sätt som han tror är möjligt, är han vilsen och inte otrogen.